02.02.2013 14:38

Aktualizácia základných dokumentov

Na podstránke "DOKUMENTY" (OZNAMY) sme pre Vás pripravili aktuálne verzie základných dokumentov súvisiacich s organizáciou života v školskom internáte. Ide napr. o tieto:

Školský poriadok školského internátu (ŠPŠI) a z neho vyplývajúci režim dňa (podrobnosti nájdete v čl. 9 ŠPŠI), záverečnú správu za predch. šk. rok (jej celý názov je "správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia") a pod. (všetky elektronické súbory v PDF tvare nájdete na uvedenej podstránke).

Celý súpis dokumentov neodmysliteľne dopľňa aj zoznam plánovaných aktivít pre daný šk. rok, ktorý bol ešte v júni zverejnený v časti "KALENDÁR AKCII".

—————

Späť


Súbory na stiahnutie:

Žiadosť o p rijatie do šk. int. [143,98 kB - PDF | RTF - 40,38 kB]

Potvrdenie o bezinfekčnosti [PDF - 121,7 kB]

Toxikologické vyšetrenie [PDF - 126,2 kB]

Ďalšie súbory nájdete na podstránke "Dokumenty".


Kontakt

Školský internát ako súčasť PaSA sv. Márie Goretti

Horná 137
022 01 Čadca


041/ 431 25 26
0911 912 393
0917 350 149Novinky

02.02.2013 14:38

Aktualizácia základných dokumentov

Na podstránke...

Celý článok

—————

05.09.2011 22:31

Informácie pre návštevníkov

Hoci naša stránka...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Kalendár akcií

28.06.2012 00:00

Aktivity v šk. roku: 2012/2013

Počas školského roka 2012/2013 pripravujeme tieto aktivity: (podobné a viaceré už i tradičné...

Celý článok

—————